Draudze
„Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
Mateja 18:20
Draudzes aizsākumi meklējami sākot ar 11. gs., kad kristietība Latvijā ienāca gan no austrumiem (Krievijas) un Rietumiem (Romas Katoļu baznīcas).

Sakarā ar lielām vēsturiskajām pārmaiņām arī Turaidas Draudze piedzīvojusi lielas izmaiņas - vairākas reizes likvidēta vai izjukusi kara laikos un atkal atjaunota.

1964. gadā draudze izjuka sakarā ar cilvēku mazo aktivitāti un radušajām grūtībām baznīcas uzturēšanā. Tikai pēc divdesmit četriem gadiem 1988. g. decembra beigās, atkal atskanēja  baznīcas zvans, kas aicināja uz Ziemassvētku svētbrīdi baznīcā.

Atjaunotā Turaidas Draudze oficiāli tika nodibināta 1991. gada 26 decembrī ar 72 draudzes biedriem, kur mācītāja pienākumus uzņēmās Vaira Bitēna.

Laika gaitā draudzes locekļu skaits ir palielinājies. 2002. gadā tas sasniedza 92 biedrus. Uz  2003. gada sākumu Turaidas draudzē bija reģistrēti jau 103 biedri, 2012.gadā draudzē jau ir ap 260 baznīcēnu, un draudzes locekļu skaits turpina pieaugt.

Draudze tic un ir pārliecināta par Dieva vareno spēku, ka laikam ejot pieaugs ne tikai draudzes locekļu skaits, bet arī dievbijība un Dieva varenie darbi tās vidū!
Draudzes mācītāji 
No 1989. gada līdz 2010.gada septembrim  Vaira Bitēna bija LELB Turaidas draudzes mācītāja. Līdz 2004. gada pavasarim Vaira Bitēna vienlaicīgi kalpoja arī LELB Saulkrastu draudzē, kas prasīja ļoti lielu uzņēmību, neatlaidību, pacietību un izturību.
Vairas Bitēnas sludinātais Dieva Vārds dziļi iespiežas sirdī un personīgi uzrunā klausītāju, tas ir dzīvs un sirdi uzrunājošs, jo pats Dievs ir klātesošs. Pēc tiem cilvēks no baznīcas iziet daudz bagātāks un gaišāks, daudz iepriecinātāks un atbrīvotāks.
LELB Turaidas draudze 2020.