Baznīca
 
 
Turaidas baznīca ir vecākā tipiskā lauku amatnieku celtā koka baznīca, kas saglabājusies savā vietā Vidzemē.

Tā celta 1750. gadā. Būvējuši vietējie amatnieki, tādēļ sākotnēji baznīcai nav bijis zvanu tornis. Zvans ticis iekarināts stabos blakus baznīcai. Pie baznīcas atradusies kristīto lībiešu kapsēta, kura zināma jau no 13. gadsimta. 18.gs. otrajā pusē aizliedza apbedīt mirušos tiešā baznīcu tuvumā, kapsēta pamazām izzuda.
 
Apmeklētājiem baznīca atvērta katru dienu no 1. maija līdz 1. novembrim, izņemot pirmdienas un otrdienas. Baznīcā apskatāms interjers, kāds tas bija 18.gadsimtā, ekspozīcija par baznīcas vēsturi un arheoloģisko izpēti viduslaiku kapsētā.

Baznīcas restaurācijas darbi 2009. un 2010. gadā
2010. gadā Turaidas baznīca - viena no vecākajām koka baznīcām Latvijā - savu jubileju sagaida atkal no jauna saposusies. Turaidas muzejrezervātā noslēgušies dievnama restaurācijas darbi, kuru rezultātā baznīca ieguvusi tās sākotnējo izskatu, kāds tas bijis 18. gadsimtā. Turaidas baznīcas atjaunošanas darbi notikuši Kultūras ministrijas, valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izstrādātās programmas "Mantojums - 2018" ietvaros.
Lai nākošām paaudzēm saglabātu nozīmīgo koka arhitektūras pieminekli, 2006. gadā baznīcā notika ēkas mākslinieciski arhitektoniskā izpēte. Balstoties uz izpētē iegūtajiem rezultātiem, 2009. gadā uzsākās baznīcas restaurācija, kuras laikā ir nostiprināti dievnama pamati, nomainītas bojātās detaļas koka ēkas konstrukcijā, iekštelpās atjaunots sākotnējais krāsojums. Restaurācijas darbu laikā dievnamā veikti nozīmīgi darbi - nomainīts jumts, atjaunoti guļbaļķi un fasāde, restaurēts grīdas segums, kancele, altāris, kā arī baznīcas tornītis. Restauratori baznīcas atjaunošanas darbos izmantojuši vēsturiskās tehnoloģijas, piemēram, izolācijas materiālam izmantojot bērza tāsis, baznīcas fasādei krāsu gatavojot no rudzu miltu klīstera, kam pievienots okera pigments. Turaidas baznīcai atkal ir koši sarkana fasāde, pelēkzils tornis, baltas logu aplodas un tumši pelēki rāmji.
Restaurācijas darbus baznīcā veica SIA "Balsts R", kam ir liela pieredze kultūras pieminekļu restaurācijā. Darbu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildījumu nodrošināja veiksmīgā sadarbība starp VAS "Valsts nekustamie īpašumi", Turaidas muzejrezervātu, SIA "Balsts R", SIA "Arhitektes Ināras Caunītes birojs" un firmu "Intarsija".
Turaidas muzejrezevāts baznīcā ir iekārtojis jaunu ekspozīciju "Turaidas baznīcas un draudzes vēsture". Ekspozīcija atspoguļo Turaidas baznīcas un draudzes vēsturi no 1750. gada līdz mūsdienām. Tā stāsta par Turaidas baznīcas būvvēsturi, evaņģēliski luteriskās draudzes darbību, mācītāju devumu izglītībā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, kā arī kristīgo tradīciju nozīmi novada ļaužu dzīvē. Ekspozīcijā aplūkojami Turaidas muzejrezervāta krājuma priekšmeti - seni būvmateriāli, pastkartes, fotogrāfijas, dokumenti, Turaidas mācītāju sarakstītās un tulkotās grāmatas. Eksponāti iegūti Turaidas baznīcas arheoloģiskajā izpētē, tematiskajās ekspedīcijās un saņemti kā vietējo iedzīvotāju dāvinājumi muzejam.
Jaunā ekspozīcija saskanīgi iekļaujas atjaunotā dievnama interjerā, kurā īpašas vērtības ir kancele un altāris, kas saglabājušies no baznīcas pirmsākumiem. Altāri rotā 17. gadsimta beigu - 18. gadsimta sākuma nezināma autora altārglezna "Golgāta", kas ir izcils sava laika mākslas darbs.
Anda Skuja
TMR Krājuma un izglītojošā darba daļas vadītāja


Altāris
Turaidas baznīcas Altāris ir veidots baroka stilā. Tā centrā atrodas glezna "Golgāta". Altāris ir galvenā dievnama daļa. Altārī var atrasties vienīgi svētkalpotāji.


Glezna "Golgāta"
Altāra centrā atrodas glezna "Golgāta". "Un, kad tie nonāca tai vietā, ko sauc par Pieresvietu, tad tie tur sita krustā Viņu un tos ļaundarus, vienu pa labo un otru pa kreiso roku." (Lk.23:33)Kancele
Kancele ir paaugstināta vieta baznīcā Svēto Rakstu jeb sprediķu lasīšanai.
 

Glezna "Jēzus Ģetzemanes dārzā" 
Tad Jēzus aiziet ar Saviem mācekļiem uz kādu vietu ar nosaukumu Ģetzemane un saka mācekļiem: "Nosēdieties šeit, Es paiešu tālāk un pielūgšu Dievu." Un Viņš ņēma Sev līdzi Pēteri un abus Cebedeja dēlus un sāka skumt un baiļoties. Tad Viņš saka tiem: "Mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei: palieciet šeit un esiet ar Mani nomodā." Un, nedaudz pagājis, Viņš krita uz Sava vaiga pie zemes, lūdza Dievu un sacīja: "Mans Tēvs, ja tas var būt, tad lai šis biķeris iet Man garām, tomēr ne kā Es gribu, bet kā Tu gribi." (Mt 26:36-39)
 
LELB Turaidas draudze 2020.