Vadība

2024.gada 28.aprīļa sapulcē uz četriem gadiem ievēlēja valdi un revīzijas komisiju šādā sastāvā:

Padome un valde:

  • Andris Anspoks – draudzes priekšnieka vietnieks sabiedrisko attiecību jautājumos ar tiesībām pārstāvēt draudzi
  • Andrejs Pančenko – mantzinis
  • Gatis Langenfelds – ērģelnieks
  • Dana Zariņa
  • Kaspars Grēns
  • Andris Grots – mācītājs

Revidents:

  • Gunta Kaugare

Mācītājs ir draudzes padomes valdes dalībnieks saskaņā ar LELB Satversmi.