Vadība

Līdz brīdim, kad būs iespējams sasaukt draudzes pilnsapulci un ievēlēt jaunu padomi, darbojas šāda vadības institūcija (no 2021.gada 1.jūlija):

Gundars Ābols ar tiesībām pārstāvēt draudzi

Aija Baķe

Skaidrīte Daņiļēviča

Dzintars Laugalis

Andrejs Pančenko