Kristus ir mūsu īstais mierinātājs

Lk 7:11-17  Katram sava sāpe ir tā tuvākā, lai arī cik mēs esam līdzjūtīgi. Ja kāds nāk mūs mierināt ar nepareiziem vārdiem, pat ar labiem nodomiem, tad rezultāts var būt gluži pretējais, varam pat sadusmoties par stāvokļa neizpratni.  Ja kāds vecajā derībā būtu ar , tad tas ir Ījabs. Trīs draugi centās uzvelt viņam vainas… Continue reading Kristus ir mūsu īstais mierinātājs

Published
Categorized as Dažādi

Mājturība no Dieva perspektīvas

Pirms ienākšanas Jeruzālemē Kristus uz to skatījās un to apraudājā. Jeruzālemes būtu iespēja izvairīties no nopostīšanas, ja būtu savā vidū atpazinuši Jēzu Kristu. Jeruzālemes iedzīvotājiem bija dota brīvā griba veikt savu izvēli. Tāpat tas ir mūsdienās, Kristus ir tas kas mums vajadzīgs mūsu ilgtermiņa mieram un svētlaimei, bet ja mēs viņu savā dzīvē atraidām vai… Continue reading Mājturība no Dieva perspektīvas

Published
Categorized as Dažādi

Dzirdēt dzirdiet, bet nesaprotiet

Jes 6:9-13 Tad Viņš sacīja: “Ej un saki šai tautai: dzirdēt dzirdiet, bet nesaprotiet, redzēt redziet, bet neizprotiet un neapjēdziet! Apcietini šās tautas sirdi un padari tās ausis nedzirdīgas, un apstulbo tai acis, ka tā neredz ar savām acīm, nedzird ar savām ausīm un nesaprot ar savu sirdi un neatgriežas, lai taptu dziedināta.” Kā lai… Continue reading Dzirdēt dzirdiet, bet nesaprotiet

Published
Categorized as Dažādi

Ziemassvētku atskaņas

Ziemassvētku dievkalpojums noritēja mājīgā atmosfērā. Ilona Dzērve un Vilnis Daniļēvičs radīja Ziemassvētku noskaņas katram klātesošajam. Šeit ir pieejamas divas Viļņa Daniļēviča dziesmas: Turpinājumā vēl divas dziesmas mūsu maestro izpildījumā (no nākamās Svētdienas):

Published
Categorized as Dažādi

Kapu svētki 4.jūlijā 14:00

Kapu svētki Turaidas kapos notiks 2021. gada 4. jūlijā plkst. 14.00. Svecīšu vakars sāksies 16:00. Kalpos: mācītājs Andris Grots; ērģelnieks Vilnis Daņiļēvičs

Published
Categorized as Dažādi

Kā mums labi gāja ar ērģelnieku

Vilnis Daniļevičs ir ne tikai Turaidas draudzes ērģelnieks, bet arī mūsu dvēsele. Viņa dziesmas mūs iedvesmo un stiprina. Šis ir ieskats 2021.gada 13.jūnija dievkalpojuma dziesmu izlasē (kuras tika izpildītas papildus korāļiem):

Published
Categorized as Dažādi