Uzvarēt Dieva spēkā

Dievkalpojuma sprediķis (Lk 21:29-36, līdzība par vīģes koku, aicinājums palikt nomodā): Ieskats dievkalpojuma gaitā (a capello):

Evanģēlists Jāzeps Bikše

2021.gada 27.jūnijā pie mums viesojās evanģēlists Jāzeps Bikše. Sprediķis (pirmā sekundes es netīšām pazaudēju):

Dieva nodoms ir glābt pazudušos

2021.gada 13.jūnijā Prāvests Dzintars Laugalis viesojās Turaidas draudzē. Lūka 15:1-10 (Līdzība par pazudušo avi. Līdzība par pazudušo drahmu.) Turpinājums. Dienas jautājums – kurā pusē es esmu? Par ko es priecājos garīgajās lietās? Dieva nodoms ir glābt pazudušos.