Kā var pierādīt Dieva eksistenci?

148.psalms. Kā var zinātniski pierādīt Dieva eksistenci? Kā filmā uz jautājumu vai viņš tic Dieva eksistencei Šerloks Holmss teica: “Jā, es esmu secinājis, ka jābūt Dievišķai gādībai vērojot rozes ziedu.” Tāpat 148.psalms ir apstiprinājums Dieva eksistencei. Visa radība ir Dieva pirksta nospiedumi. Radība ir arī Dieva brīdinājums, kā to lasām Pāvila vēstulē Romiešiem 1.nodaļā.

Debešķīgā iepirkumu liste

Lūgšana ir viena no būtiskām ticīgas dzīves sastāvdaļām. Kā pareizi lūgt? Apustulis Jēkabs (Jēkaba 4) runā par pareizu lūgšanu: “jūs lūdzat un nedabūjat tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās”. Šie vārdi ir skarbi. Tie mums māca, ka Dieva lūgšana nedrīkst būt debešķīga iepirkšanās liste, lai apmierinātu mūsu kārības. Šīsdienas sprediķa… Continue reading Debešķīgā iepirkumu liste

Labās un sliktās ziņas

Viens no apstākļiem, kas liek ticēt, ka ukraiņi būs uzvarētāji Putina uzspiestajā un netaisnīgajā karā ir tas, ka liela daļa no Ukrainas karavīriem ir ticīgi cilvēki. Kāds no viņiem, pārrinājot Dieva nozīmi šajā karā, teica – es pateicos Dievam, ka es neesmu krievs, un krievs var būt pateicīgs, ka es neesmu Dievs. Spēcīga ticīga cilvēka… Continue reading Labās un sliktās ziņas

Atkarības kā viltus dievības

2. Pāvila vēstule Korintiešiem 12:6-10. Dažādas atkarības ir viena no sērgām kas ir plaši izplatījušās mūsu sabiedrībā. Ir dāžādas programmas, kas plaīdz ar tām tikt galā. Taču šīs atkarības biežu nav cēlonis, bet gan sekas – mēģinājums aizbāzt kādu savu caurumu. Jonas grāmatas 2.nodaļā pravietis atrod sevi zivs vēderā un žēlīgi un patiesi lūdz Dievu… Continue reading Atkarības kā viltus dievības

Kristus ir mūsu īstais mierinātājs

Lk 7:11-17  Katram sava sāpe ir tā tuvākā, lai arī cik mēs esam līdzjūtīgi. Ja kāds nāk mūs mierināt ar nepareiziem vārdiem, pat ar labiem nodomiem, tad rezultāts var būt gluži pretējais, varam pat sadusmoties par stāvokļa neizpratni.  Ja kāds vecajā derībā būtu ar , tad tas ir Ījabs. Trīs draugi centās uzvelt viņam vainas… Continue reading Kristus ir mūsu īstais mierinātājs