Tēvreize

2021.gada 12.septembrī dievkalpojuma tēma bija lūgšana – konkrēti Mateja 6.nodaļā no 9 līdz 13 pantam minētā Jēzus mācītā lūgšana, kuru saucam par tēvreizi. To mēs visi labi zinām no galvas, taču iedziļināsimies tās saturā.

Bībeles studijas ir katra mūža darbs

Atziņas no 2021.gada 29.augusta dievkalpojuma. Bībeles studijas ir katra mūža darbs. Mums ir daudz iespēju, ir vajadzīga tikai griba to darīt. Taču bez zināšanām ir nepieciešama arī pieredze, lai varētu būt pieaudzis kristietis, skolotājs un piemērots stiprai barībai. Nebūsim kūtri, bet gan dedzīgi Kunga kalpi. Tas ir tikai ļoti vienkāršs ieskats šis dienas tekstā, kas… Continue reading Bībeles studijas ir katra mūža darbs

Uzvarēt Dieva spēkā

Dievkalpojuma sprediķis (Lk 21:29-36, līdzība par vīģes koku, aicinājums palikt nomodā): Ieskats dievkalpojuma gaitā (a capello):

Evanģēlists Jāzeps Bikše

2021.gada 27.jūnijā pie mums viesojās evanģēlists Jāzeps Bikše. Sprediķis (pirmā sekundes es netīšām pazaudēju):

Dieva nodoms ir glābt pazudušos

2021.gada 13.jūnijā Prāvests Dzintars Laugalis viesojās Turaidas draudzē. Lūka 15:1-10 (Līdzība par pazudušo avi. Līdzība par pazudušo drahmu.) Turpinājums. Dienas jautājums – kurā pusē es esmu? Par ko es priecājos garīgajās lietās? Dieva nodoms ir glābt pazudušos.