Dievam ir plāns

Dievam ir plāns un mums katram ir sava loma šajā plānā, kuru neviens cits nevar izpildīt.

Tiesāt savu tuvāko

Mat 18:21-22 “Cik reižu man jāpiedod savam brālim, kas grēko pret mani?” Kāpēc mūsu starpā rodas konflikti? Atbildot uz šo jautājumu mēs sapratīsim kā no tiesātājiem pārtapt par žēlastības nesējiem. Ne pret miesu un asinīm mums ir jācīnās. Kā rīkoties? Tas ir šīsdienas sprediķa temats. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī… Continue reading Tiesāt savu tuvāko

Kristus otrā atnākšana

Mūsdienās ar vien vairāk dzird runājam par pēdējām dienām. Palūkosimies uz vienu aspektu – Kristus otro atnākšanu. Mt24:24 “Jo celsies viltus kristi un viltus pravieši un rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas iespējams, arī izredzētos.” Tā tas notika arī agrāk, tikai nekad šīs ziņas netika izplatītas tik ātri un tālu, sasniedzot makten… Continue reading Kristus otrā atnākšana

Būsim pateicīgi par visu

Pļaujas svētki ir labs laiks, kurā pateikties Dievam par visu, kas mums ir. Tas ir labs brīdis pārdomām – vai tik neesam iedomājušies, ka visu esam sasnieguši paši ar saviem spēkiem un savu talantu.

Tēvreize

2021.gada 12.septembrī dievkalpojuma tēma bija lūgšana – konkrēti Mateja 6.nodaļā no 9 līdz 13 pantam minētā Jēzus mācītā lūgšana, kuru saucam par tēvreizi. To mēs visi labi zinām no galvas, taču iedziļināsimies tās saturā.

Bībeles studijas ir katra mūža darbs

Atziņas no 2021.gada 29.augusta dievkalpojuma. Bībeles studijas ir katra mūža darbs. Mums ir daudz iespēju, ir vajadzīga tikai griba to darīt. Taču bez zināšanām ir nepieciešama arī pieredze, lai varētu būt pieaudzis kristietis, skolotājs un piemērots stiprai barībai. Nebūsim kūtri, bet gan dedzīgi Kunga kalpi. Tas ir tikai ļoti vienkāršs ieskats šis dienas tekstā, kas… Continue reading Bībeles studijas ir katra mūža darbs