Labās un sliktās ziņas

Viens no apstākļiem, kas liek ticēt, ka ukraiņi būs uzvarētāji Putina uzspiestajā un netaisnīgajā karā ir tas, ka liela daļa no Ukrainas karavīriem ir ticīgi cilvēki. Kāds no viņiem, pārrinājot Dieva nozīmi šajā karā, teica – es pateicos Dievam, ka es neesmu krievs, un krievs var būt pateicīgs, ka es neesmu Dievs. Spēcīga ticīga cilvēka… Continue reading Labās un sliktās ziņas

Atkarības kā viltus dievības

2. Pāvila vēstule Korintiešiem 12:6-10. Dažādas atkarības ir viena no sērgām kas ir plaši izplatījušās mūsu sabiedrībā. Ir dāžādas programmas, kas plaīdz ar tām tikt galā. Taču šīs atkarības biežu nav cēlonis, bet gan sekas – mēģinājums aizbāzt kādu savu caurumu. Jonas grāmatas 2.nodaļā pravietis atrod sevi zivs vēderā un žēlīgi un patiesi lūdz Dievu… Continue reading Atkarības kā viltus dievības

Kristus ir mūsu īstais mierinātājs

Lk 7:11-17  Katram sava sāpe ir tā tuvākā, lai arī cik mēs esam līdzjūtīgi. Ja kāds nāk mūs mierināt ar nepareiziem vārdiem, pat ar labiem nodomiem, tad rezultāts var būt gluži pretējais, varam pat sadusmoties par stāvokļa neizpratni.  Ja kāds vecajā derībā būtu ar , tad tas ir Ījabs. Trīs draugi centās uzvelt viņam vainas… Continue reading Kristus ir mūsu īstais mierinātājs

Mājturība no Dieva perspektīvas

Pirms ienākšanas Jeruzālemē Kristus uz to skatījās un to apraudājā. Jeruzālemes būtu iespēja izvairīties no nopostīšanas, ja būtu savā vidū atpazinuši Jēzu Kristu. Jeruzālemes iedzīvotājiem bija dota brīvā griba veikt savu izvēli. Tāpat tas ir mūsdienās, Kristus ir tas kas mums vajadzīgs mūsu ilgtermiņa mieram un svētlaimei, bet ja mēs viņu savā dzīvē atraidām vai… Continue reading Mājturība no Dieva perspektīvas

Dzirdēt dzirdiet, bet nesaprotiet

Jes 6:9-13 Tad Viņš sacīja: “Ej un saki šai tautai: dzirdēt dzirdiet, bet nesaprotiet, redzēt redziet, bet neizprotiet un neapjēdziet! Apcietini šās tautas sirdi un padari tās ausis nedzirdīgas, un apstulbo tai acis, ka tā neredz ar savām acīm, nedzird ar savām ausīm un nesaprot ar savu sirdi un neatgriežas, lai taptu dziedināta.” Kā lai… Continue reading Dzirdēt dzirdiet, bet nesaprotiet

Vai esam jau galā?

Uz mūsu dzīvi varam skatīties kā uz ceļojumu. Visiem, kuri ir bijuši garākā ceļojumā ar bērniem ir pazīstams jautājums – vai esam jau galā?