Ticības cīņas

Jozua 6:1 kurā redzam kā Dievs nodeva nocietināto Jēriku savas izredzētās tautas rokās. Dievs iedeva Jozua neparastu kara plānu, kas vairāk izskatījās pēc dievkalpojuma un bija ļoti atšķirīgs no cilvēku kaldinātajiem plāniem. Der atcerēties arī mūsu tautas neatkarības cīņas, gan 1918.gada 18.novembrī, gan atmodas laikā. Ticības cīņas ir visiem jāizcīna – kā indivīdam, kā draudzei,… Continue reading Ticības cīņas

Par ļaunajiem vīnkopjiem

Līdzība par ļaunajiem vīnkopjiem (Mateja 21:33-41) ir labi zināms teksts, taču šeit evanģēlists Pāvels Naumovs sniedz skaidrojumu par to ko šī līdzība nozīmēja izrēliešiem Jēzus laikā.

Kā var pierādīt Dieva eksistenci?

148.psalms. Kā var zinātniski pierādīt Dieva eksistenci? Kā filmā uz jautājumu vai viņš tic Dieva eksistencei Šerloks Holmss teica: “Jā, es esmu secinājis, ka jābūt Dievišķai gādībai vērojot rozes ziedu.” Tāpat 148.psalms ir apstiprinājums Dieva eksistencei. Visa radība ir Dieva pirksta nospiedumi. Radība ir arī Dieva brīdinājums, kā to lasām Pāvila vēstulē Romiešiem 1.nodaļā.

Debešķīgā iepirkumu liste

Lūgšana ir viena no būtiskām ticīgas dzīves sastāvdaļām. Kā pareizi lūgt? Apustulis Jēkabs (Jēkaba 4) runā par pareizu lūgšanu: “jūs lūdzat un nedabūjat tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās”. Šie vārdi ir skarbi. Tie mums māca, ka Dieva lūgšana nedrīkst būt debešķīga iepirkšanās liste, lai apmierinātu mūsu kārības. Šīsdienas sprediķa… Continue reading Debešķīgā iepirkumu liste