Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžos!

Sludinātājs Ernsts Helmuts Bothurs