Mērķtiecīga lūgšana

LK 18:1-8 Līdzība par atraitni un netaisno tiesnesi.
Nevajag kautrēties Dievam ausis deldēt ar savām lūgšanām. Mēs nevaram zināt tieši kā un kad visu varenais atbildēs un rīkosies, bet mēs varam zināt, ka Kristus tā ir mācījis un tas nozīmē, ka Dievs to tā vēlas redzēt.
Dzīve vien mirklis īss, V.Indrišonoks
Pie Jēzus kājām, M.Rijnieks