Kāds man labums no Svētā Gara?

1.Korintiešu 12:3-13. 4.Mozus 11. Svētā Gara darbība pasaulē nav aprimusi. Tas ir aktīvs un darbojas caur dāvanām, kuras ir sastopamas šeit šajā draudzē. Dievs vēlās, lai šīs dāvanas lietojam citiem par labu, kalpojot saviem līdzcilvēkiem un savia draudzei.