Kāpēc jānāk uz baznīcu?

Kāpēc vajadzīga baznīcā? Kāpēc vajadzīga draudze?
Atbilde nav tikai kopīgas lūgšanas un svētais vakarēdiens.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *