Mūsu Tēvs debesīs

Kāpēc Dievs ir Tēvs nevis vectētiņš?