Ticības cīņas

Jozua 6:1 kurā redzam kā Dievs nodeva nocietināto Jēriku savas izredzētās tautas rokās. Dievs iedeva Jozua neparastu kara plānu, kas vairāk izskatījās pēc dievkalpojuma un bija ļoti atšķirīgs no cilvēku kaldinātajiem plāniem.

Der atcerēties arī mūsu tautas neatkarības cīņas, gan 1918.gada 18.novembrī, gan atmodas laikā.

Ticības cīņas ir visiem jāizcīna – kā indivīdam, kā draudzei, tā arī tautai. Lai Dievs mums palīdz šajā cīņā, lai turpinām pie Viņa griezties, meklēt Viņa svētību, aizsardzību, vadību, jo tad mēs būsim ne tikai politiski neatkarīgi, bet, kas ir svarīgāk, garīgi svabadi.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *