Negaidīts pārsteigums

Apustuļu darbi 4:33 – 5:6 Negaidīti pārsteigumi ir neizbēgami katra cilvēka dzīvē. Nesagatavotībai var būt lielas sekas. Pēc pravieša Jesajas brīdinājuma valdniekam Hizkijam tikai dots laiks sagatavoties nāvei (2.ķēniņu 20:1-3). Hananja bija grēkojis un pēkšņi mira (Apd 5:6). Tā arī var notikt. Ir protams iespējams, ka mums sūtīs pravieti ar ziņu dodot laiku sagatavoties, taču tas ir maz iespējams. Tāpēc mums ir jābūt kā skautiem – aizvien modriem.
2.ķēniņu 20:1-3

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *