Kā var pierādīt Dieva eksistenci?

148.psalms. Kā var zinātniski pierādīt Dieva eksistenci? Kā filmā uz jautājumu vai viņš tic Dieva eksistencei Šerloks Holmss teica: “Jā, es esmu secinājis, ka jābūt Dievišķai gādībai vērojot rozes ziedu.” Tāpat 148.psalms ir apstiprinājums Dieva eksistencei. Visa radība ir Dieva pirksta nospiedumi. Radība ir arī Dieva brīdinājums, kā to lasām Pāvila vēstulē Romiešiem 1.nodaļā.