Debešķīgā iepirkumu liste

Lūgšana ir viena no būtiskām ticīgas dzīves sastāvdaļām. Kā pareizi lūgt? Apustulis Jēkabs (Jēkaba 4) runā par pareizu lūgšanu: “jūs lūdzat un nedabūjat tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās”. Šie vārdi ir skarbi. Tie mums māca, ka Dieva lūgšana nedrīkst būt debešķīga iepirkšanās liste, lai apmierinātu mūsu kārības. Šīsdienas sprediķa… Continue reading Debešķīgā iepirkumu liste