Kāpēc Dievs nepasargāja Pāvilu?

Lasījumi no Apustuļu darbiem 14:11-20 un Jūdas 1:17-25

Kāpēc Dievs nepasargāja apustuli Pāvilu no vajātājiem un nelaimēm? Atbildu uz šo jautājumu gūsiet šajā sprediķī par Dieva startēģiju un apsardzību, par to, kas ir Dieva bruņas un kāds ir draudzes uzdevums.
Apustuļu darbu 14:11-20 lasījums