Dzīvība – Mātes dienas sprediķis

Jāņa 16:16-22

https://youtu.be/sbNSy8TQzO0
Dzīvība ir vērtība. Mēs visi esam nākuši šajā pasaulē caur mātes klēpi, pat Dievs izvēlējās kļūt cilvēks caur mātes klēpi.
Muzikāls sveiciens no ērģelnieka