Apustuļu izraudzīšana un coca cola

LK 6:12-16 Apustuļu izraudzīšana 
un Cocacola