Apustuļu izraudzīšana un Cocacola

LK 6:12-16 Apustuļu izraudzīšana 
un Cocacola

Leave a comment

Your email address will not be published.