Mājturība no Dieva perspektīvas

Kas gan apzinās savu maldīšanos ak Dievs. Šķīsti mani no apslēptās vainām, lai Tev patīk manas mutes valoda un manas sirds domas Tavā priekšā.
Luk 19:41-46 “Kad viņš pienāca tuvāk pilsētai, uzlūkojis to, viņš sāka raudāt, sacīdams: “Ak, kaut tu šodien būtu sapratusi, kas nes tev mieru. Bet tas vēl ir apslēpts tavām acīm. Nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki cels ap tevi nocietinājumus, tevi ielenks un spiedīsies uz tevi no visām pusēm. Tie notrieks tevi zemē un tavus bērnus, kas ir tevī, un neatstās akmeni uz akmens, tādēļ ka tu neapzinājies laiku, kad Dievs tevi apmeklēja.” Iegājis templī, viņš sāka dzīt ārā tos, kas templī tirgojās, tiem sacīdams: “Ir rakstīts: mans nams būs lūgšanas nams, bet jūs to esat padarījuši par laupītāju midzeni.””
2 Tim 2:19-26 “Bet stiprais Dieva pamats stāv ar šādu zīmogu: Dievs pazīst savējos un: lai atstājas no nelietības ikviens, kas izrunā Kunga vārdu. Lielā namā nav tikai zelta un sudraba trauki, bet arī koka un māla, un vieni domāti cēlam nolūkam, citi – necēlam. Ja nu kāds sevi ir attīrījis no nešķīstā, tad viņš būs svētīts trauks, kas paredzēts cēlam nolūkam, lieti noderīgs saimniekam, sagatavots jebkuram labam darbam. Bēdz no jaunības iekārēm un dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības un pēc miera kopā ar tiem, kas piesauc Kungu no tīras sirds. Izvairies no muļķīgas un nemākulīgas spriedelēšanas, zinādams, ka tā noved pie strīdiem. Kunga kalpam nevajag strīdēties, bet pret visiem būt laipnam – tādam, kas pamāca un ir iecietīgs, tādam, kas pretinieku audzina ar lēnprātību. Varbūt Dievs reiz dos tiem mainīt prātu un vedīs pie patiesības saprašanas, un tie attapušies atbrīvosies no velna izliktām lamatām, kurās sagūstīti, lai kalpotu viņa gribai.”

Pirms ienākšanas Jeruzālemē Kristus uz to skatījās un to apraudājā. Jeruzālemes būtu iespēja izvairīties no nopostīšanas, ja būtu savā vidū atpazinuši Jēzu Kristu. Jeruzālemes iedzīvotājiem bija dota brīvā griba veikt savu izvēli. Tāpat tas ir mūsdienās, Kristus ir tas kas mums vajadzīgs mūsu ilgtermiņa mieram un svētlaimei, bet ja mēs viņu savā dzīvē atraidām vai ignorējam, tad mēs atbildēsim par sekām un tās būs smagas. Nākamais ko Dieva Dēls darīja – viņš gāja sakopt sava Tēva namu. Jeruzālemes templis bija piesārņots. Tādēļ Jēzus ar pātagu rokā veica mājas izmēzšanu. Tautas lielākā daļa neatpazina mesiju, un attiecīgi arī uzvedās. Līdzīgu mācību Pāvils dod mācekļiem Timotejam. Tas Kungs pazīst savējos, Dievu nevar piemānīt, jo Viņš lasa mūsu dvēseles. Otrā mācība – lai atturas no netaisnības ikviens, kas daudzina Dieva vārdu. Ja daudzinām Dieva vārdu, tad apliecinām to ar saviem darbiem. Līdzība ar traukiem LR labāk saprotama, ja lietojam vārdu tvertnes. Tās var būt svētku kausi, gan atkritumu tvertnes. Varam uzdot sev jautājumu – kas mēs vēlamies būt – trauks godam vai atkritumu tvertne. Katrs no mums var būt derīgs trauks Dieva namā, katrs var pielikt savu roku un turēt savas dzēs elles tīras, lai tās līdznātos zelta kausam nevis nakts podam.

A kapella (kā mākam tā dziedam)