Mājturība no Dieva perspektīvas

Pirms ienākšanas Jeruzālemē Kristus uz to skatījās un to apraudājā. Jeruzālemes būtu iespēja izvairīties no nopostīšanas, ja būtu savā vidū atpazinuši Jēzu Kristu. Jeruzālemes iedzīvotājiem bija dota brīvā griba veikt savu izvēli. Tāpat tas ir mūsdienās, Kristus ir tas kas mums vajadzīgs mūsu ilgtermiņa mieram un svētlaimei, bet ja mēs viņu savā dzīvē atraidām vai… Continue reading Mājturība no Dieva perspektīvas

Dzirdēt dzirdiet, bet nesaprotiet

Jes 6:9-13 Tad Viņš sacīja: “Ej un saki šai tautai: dzirdēt dzirdiet, bet nesaprotiet, redzēt redziet, bet neizprotiet un neapjēdziet! Apcietini šās tautas sirdi un padari tās ausis nedzirdīgas, un apstulbo tai acis, ka tā neredz ar savām acīm, nedzird ar savām ausīm un nesaprot ar savu sirdi un neatgriežas, lai taptu dziedināta.” Kā lai… Continue reading Dzirdēt dzirdiet, bet nesaprotiet