Dievam ir plāns

Dievam ir plāns un mums katram ir sava loma šajā plānā, kuru neviens cits nevar izpildīt.