Nebīsties – no šī laika Tev būs cilvēkus zvejot

Pirmās Adventes dievkalpojums.

Nāc Dievs un neej mūsu mājai garām!
51.Dāvida dziesma
Lūkasa 5:1-11. Sīmani, nebīsties, no šī laika Tev būs cilvēkus zvejot.