Tiesāt savu tuvāko

Mat 18:21-22 “Cik reižu man jāpiedod savam brālim, kas grēko pret mani?”

Kāpēc mūsu starpā rodas konflikti? Atbildot uz šo jautājumu mēs sapratīsim kā no tiesātājiem pārtapt par žēlastības nesējiem.

Ne pret miesu un asinīm mums ir jācīnās. Kā rīkoties? Tas ir šīsdienas sprediķa temats.

Ievada lūgšana (Jesajas 55 nodaļa)
Lasījumi: 2Sa 12:1-14 un Eph 6:10-13

Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī velna viltībām, jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem debesīs.

Mateja 18:21-35 “Cik reižu man jāpiedod savam brālim, kas grēko pret mani?”