Kristus otrā atnākšana

Mūsdienās ar vien vairāk dzird runājam par pēdējām dienām. Palūkosimies uz vienu aspektu – Kristus otro atnākšanu. Mt24:24 “Jo celsies viltus kristi un viltus pravieši un rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas iespējams, arī izredzētos.” Tā tas notika arī agrāk, tikai nekad šīs ziņas netika izplatītas tik ātri un tālu, sasniedzot makten lielu auditoriju. Kristīgā modrība ir īstā vietā tieši šodien un tieši šeit. Nebūsim lētticīgi šajā tik būtiskajā jautājumā. Mt24:27 “Jo, kā zibens nozibsnī austrumos un atplaiksnī līdz pat rietumiem, tāda būs arī Cilvēka Dēla atnākšana.”

Kungs, kas Tevi bēdās piesauc, to Tu izglāb.
Jesajas 60:1-4 Celies un staro, jo nāk tava gaisma, Kunga godība pār tevi ataususi!
Vilnis Daniļēvičs ar dziesmu
Kristus otrā atnākšana. Mateja 24.nodaļa.