Tēvreize

2021.gada 12.septembrī dievkalpojuma tēma bija lūgšana – konkrēti Mateja 6.nodaļā no 9 līdz 13 pantam minētā Jēzus mācītā lūgšana, kuru saucam par tēvreizi. To mēs visi labi zinām no galvas, taču iedziļināsimies tās saturā.

Ievads: Mateja 6:5-8
Mateja 6:9-13 (Tēvreize) sprediķis
Dziesma ar Vilni
Dziesma ar Vilni