Bībeles studijas ir katra mūža darbs

Atziņas no 2021.gada 29.augusta dievkalpojuma.

Bībeles studijas ir katra mūža darbs. Mums ir daudz iespēju, ir vajadzīga tikai griba to darīt. Taču bez zināšanām ir nepieciešama arī pieredze, lai varētu būt pieaudzis kristietis, skolotājs un piemērots stiprai barībai. Nebūsim kūtri, bet gan dedzīgi Kunga kalpi.

Tas ir tikai ļoti vienkāršs ieskats šis dienas tekstā, kas balstās uz Vēstules ebrejiem vēsti:

Ebreju 5:7-14 (jaunais tulkojums):

Kad Kristus savās zemes dzīves dienās ar skaļu kliegšanu un asarām raidīja daudz lūgšanu un saucienu pēc palīdzības tam, kas viņu spēj izglābt no nāves, viņš tika uzklausīts savas padevības dēļ. Un, lai gan viņš bija Dēls, viņš mācījās paklausību ciešanās, un, padarīts pilnīgs, viņš kļuva par mūžīgās pestīšanas avotu visiem tiem, kas viņu paklausa, un Dievs viņu nosauca par augsto priesteri pēc Melhisedeka kārtas.
Par to mums būtu daudz ko sacīt, bet to ir grūti izskaidrot, tādēļ ka jūs esat kūtri uzklausīt. Laika ziņā jums gan pienāktos jau būt par skolotājiem, bet kādam atkal jums ir jāmāca Dieva mācības pamatpatiesības. Tā vietā, lai ēstu stipru barību, jūs aizvien vēl dzerat pienu. Nevienam, kas pārtiek no piena, nav patiesības vārda pieredzes, jo viņš ir zīdainis. Bet pieaugušajiem pienākas stipra barība, jo tie ir ievingrinājuši uztveres spēju atšķirt labu no ļauna.

Psa 19:7-12 (jaunais tulkojums):

Kunga bauslība pilnīga, tā atveldzē dvēseli,
Kunga liecība droša, tā vientiesi dara gudru,
Kunga pavēles skaidras, tās sirdi ielīksmo,
Kunga bauslis šķīsts, tas dara acis gaišas,
Kunga bijība šķīsta, tā pastāv mūžam,
Kunga spriedumi taisni, visos ir patiesība,
par zeltu tie tīkamāki un tīrzelta krājumiem,
saldāki nekā medus un pilošas kāres.
Un tie tavam kalpam liek atcerēties –
kas tos ievēro, tas manto daudz.