Mīliet arī tos, kas atmaksā ar ļaunu

Atgriezieties, tad es jums došu ganus pēc sava prāta, tie jūs ganīs ar gudru ziņu un saprašanu.
35. psalms
Ar muzikālo pavadījumu un dziesmām mūs priecēja Vilnis Daņiļēvičs
Luk6:27-36 Būs kādi cilvēki, kas labu atmaksās ar ļaunu. Un tomēr, mīlēsim visus kā Dievs mīl visus.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *