Andris Grots – mīliet arī tos, kas atmaksā ar ļaunu

Atgriezieties, tad es jums došu ganus pēc sava prāta, tie jūs ganīs ar gudru ziņu un saprašanu.
35. psalms
Luk6:27-36 Būs kādi cilvēki, kas labu atmaksās ar ļaunu. Un tomēr, mīlēsim visus kā Dievs mīl visus.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *