Uzvarēt Dieva spēkā

Dievkalpojuma sprediķis (Lk 21:29-36, līdzība par vīģes koku, aicinājums palikt nomodā):

Ieskats dievkalpojuma gaitā (a capello):

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *