Uzvarēt Dieva spēkā

Dievkalpojuma sprediķis (Lk 21:29-36, līdzība par vīģes koku, aicinājums palikt nomodā): Ieskats dievkalpojuma gaitā (a capello):