Dievkalpojumi notiek katru Svētdienu 11:00 Turaidas muzejrezervātā.

7.aprīlī 11:00 notiks Lielās piektdienas dievkalpojums

9.aprīlī 11:00 Lieldienu dievkalpojums ar tam sekojošu sadraudzību (kliņģeris, kafija un tēja no draudzes).

7.maijā pēc dievkalpojuma notiks Glika ozolu stādīšanas pasākums

14.maijā pēc dievkalpojuma notiks draudzes pilnsapulce un jaunās padomes vēlēšanas.

Mūsu draudzē kalpo mācītājs Andris Grots (m: 22002414).

Turaidas draudzes aizsākumi meklējami sākot ar 11. gs., kad kristietība Latvijā ienāca gan no austrumiem (Krievijas) un Rietumiem (Romas Katoļu baznīcas). Sakarā ar lielām vēsturiskajām pārmaiņām arī Turaidas Draudze piedzīvojusi lielas izmaiņas – vairākas reizes likvidēta vai izjukusi kara laikos un atkal atjaunota. Atjaunotā Turaidas Draudze oficiāli tika nodibināta 1991.gada 26.decembrī ar 72 draudzes biedriem, kur mācītāja pienākumus uzņēmās Vaira Bitēna.

Draudze tic un ir pārliecināta par Dieva vareno spēku, ka laikam ejot pieaugs Dieva varenie darbi tās vidū!