UZMANĪBU: 5.septembrī sakarā ar Vienības velobraucienu DIEVKALPOJUMS NENOTIKS.

Turaidas draudzes 30 gadu jubileju svinēsim šī gada 25.septembrī 11:00. Mūs apciemos prāvests Dzintars Laugalis un arhibīskaps Jānis Vanags. Uz tikšanos! Lai Dievs jūs svētī!

Dievkalpojumi notiek Svētdienās 11:00 Turaidas muzejrezervātā.

Mūsu draudzē kalpo mācītājs Andris Grots (m: 22002414)

Turaidas draudzes aizsākumi meklējami sākot ar 11. gs., kad kristietība Latvijā ienāca gan no austrumiem (Krievijas) un Rietumiem (Romas Katoļu baznīcas). Sakarā ar lielām vēsturiskajām pārmaiņām arī Turaidas Draudze piedzīvojusi lielas izmaiņas – vairākas reizes likvidēta vai izjukusi kara laikos un atkal atjaunota. Atjaunotā Turaidas Draudze oficiāli tika nodibināta 1991.gada 26.decembrī ar 72 draudzes biedriem, kur mācītāja pienākumus uzņēmās Vaira Bitēna.

Draudze tic un ir pārliecināta par Dieva vareno spēku, ka laikam ejot pieaugs Dieva varenie darbi tās vidū!